تبلیغات
♥• دلـ✘ــــــم تنـ✘ــــــگه خـ✘ــــــدا-♥•


♥• دلـ✘ــــــم تنـ✘ــــــگه خـ✘ــــــدا-♥•

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

قالب ها و آیکون های مهسا و میترا قالبها و آیکون مهسا و میترا قالب ها و آیکون های مهسا و میترا

این روزهـــــا

سرعتـــ تکثیر نامرد ها از باکتر ها هم بیشتر شده استــــــ!!!


برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:50 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()


سیگارها برایم دو دسته اند :

سیگارهای قبل از دیدنت و سیگارهای پس از رفتنت !

هر دو برایم حس غریبی دارند :

اولی ، به خاطر دلهره ی نیامدنت

و دیگری از ترسِ دیگر ندیدنت . . .برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:49 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
تـَهت ُ گاعیدم زنـدگی ، که اونم پوچ ِ .. .
برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:46 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
واسـه ایـنُ اون " طـــا " میـشــه ,

بــ مـا میـرسـه حاجـیـه خـانـوم میـشــه ... .برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:45 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
رابطه ها شده مثل سِلـــف ِ سرویـــس ,


همه میخوان از هر آدمـــی ی ِ ذره تو بُشقابشون باشه .. .برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:43 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
دَردمو کاش جُز تو ب ِ هیشکی نمیگُفتم .. .برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:42 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
ما چقدر غریبه شدیم که تو تحریک نمیشوی دیگر.. .!!
برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:42 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
شدم ی نخ سیگار ِنصفه ؛

ک ِ قرار نیس هیچ وقت تا ته بسوزه .. .!!برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:40 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
اونو یارشِ ..منو یادِش ..هع نخیر !!!اونو یارِش...

منو رفیقِ فابِش...اینم جوابش !!برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:39 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
کتاب مُقـَــدّس آدَم بـَـرفی ها ... یک آیه دارد:

 دلگــَـرم نشـو!برچسب‌ها:
♥ سه شنبه 6 خرداد 1393 11:38 ق.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
گور ِ بابای عشق !! مادرم ک ِ میخنده خوشبختم [:


برچسب‌ها:
♥ یکشنبه 31 فروردین 1393 01:02 ب.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
ایــن یکی اَم بَرا داش فَــرادمـون ,

ب ِ قَلب ِ پــاکش ایمــان دارم [:برچسب‌ها:
♥ یکشنبه 31 فروردین 1393 01:00 ب.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
آدَم
فَقَط جآهآیی اَز غُصه هآش ُ وآسه بَقیه تَریف میکُنه

 کِه کَمتَر آزآرِش میده


غَم ِ بُزُرگ


مآل ِ خود ِ آدَمـ ه ..


برچسب‌ها:
♥ یکشنبه 31 فروردین 1393 12:58 ب.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
لَبخَند خُدا رو وבوωــتـــ בارَم [وَقتی בارَم

 یَواشَکی گُناه میکُنَم] ...
برچسب‌ها:
♥ یکشنبه 31 فروردین 1393 12:56 ب.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()
گُف : دوستت دارم .. .


گُفت : حالا دِراز بِکش بَعدن صُبَت میکنیم .. .


برچسب‌ها:
♥ یکشنبه 31 فروردین 1393 12:55 ب.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()


طراح : صـ♥ـدفــ